Гаранция

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Всички права запазени © 2018 Creda.bg | Версия: 3.51 | Дизайн и поддръжка DOT media